Python #8: Pętla while

Python while pętla

Jak w Pythonie zapisać instrukcje, które chcemy wykonywać dopóki jakiś warunek jest spełniony? Druga pętla w Pythonie – pętla WHILE zaprasza na nowy odcinek kursu!