O grafach, szczególnie tych sprzężonych

Kilka słów o grafach sprzężonych, wrzucam trochę opracowanej teorii, w bardziej przystępnej formie.

Wpis dla tych co marudzili, że na blogu zadania są za proste, dlatego dzisiaj trochę większa gimnastyka umysłu!
Post ze szczególną dedykacją dla bioinformatyki – zawsze pozostanie w moim sercu 😉.

Przed lekturą tego posta polecam zapoznać się z pojęciem teorii grafów i podstawami reprezentacji maszynowej grafów.

Czym jest graf sprzężony?

Na to pytanie nie da się prosto odpowiedzieć bez wprowadzenia kilku podstawowych pojęć.

Graf nieskierowany – krawędzie między wierzchołkami są bezkierunkowe.

graf nieskierowany

Graf skierowany – jego łuki między wierzchołkami mają zwroty (znamy kierunek).

graf skierowany

Typy grafów

 • 1 – graf – to taki który nie ma łuków wielokrotnych
 • multigraf – graf mogący mieć łuki wielokrotne (między 1 -> 5 łuk wielkorotny)
1-graf

1-graf

multigraf

Multigraf

Graf sprzężony – definicja

Graf sprzężony G (adjoint) G = (V, A) grafu skierowanego H = (U, V) – jest 1-grafem, którego wierzchołki reprezentują łuki z H, i który posiada łuk od x do y, jeśli w H wierzchołek końcowy łuku x jest wierzchołkiem początkowym łuku y.

Ufff…tyle z definicji podręcznikowej.

Czym właściwie jest to nieszczęsne sprzężenie czy też graf sprzężony?

Spróbuję napisać to prościej. Graf sprzężony to graf, którego wierzchołki są odwzorowaniem łuków grafu H (to nie jest oficjalna definicja, ale jej przyjazna wersja a teraz obrazek poniżej).

graf oryginalny

Graf oryginalny (U, V)

graf sprzężony

Graf sprzężony (V, A)

1) W grafie oryginalnym łuk A wchodzi do wierzchołka, z którego wychodzi łuk B, dlatego w grafie sprzężonym istnieje łuk łączący wierzchołek A → B

2) Łuk B wchodzi do wierzchołka, z którego wychodzą dwa łuki: C i D. stąd w grafie sprzężonym mamy wierzchołek B połączony skierowaną krawędzią z wierzchołkiem C i z wierzchołkiem D.

…i tak dalej

Jak łatwo zauważyć:
Graf sprzężony ZAWSZE jest 1-grafem, podczas gdy graf oryginalny może być multigrafem.

graf sprzężony odwzorowanie

Kolejny warunek, aby graf mógł być uznany za graf sprzężony:
Graf G = (V, A) jest grafem sprzężonym wtedy i tylko wtedy, gdy następująca własność jest spełniona dla każdej pary x,y ∈ V:

N+(x) ∩ N+(y) ≠ Ø ⇒ N+(x) = N+(y)

gdzie N+(x) jest zbiorem następników x, a N+(y) jest zbiorem następników y.

A teraz po ludzku: aby graf G był naszym grafem sprzężonym musi mieć powyższą właściwość, czyli:

 • porównujemy następniki dla dowolnej pary wierzchołków
 • zbiór tych następników musi być pusty (zbiory rozłączne). A jeśli jest nie pusty ( warunek : N+(x) ∩ N+(y) ≠ Ø ) to implikuje to zależność, że wszystkie następniki x muszą pokrywać się z wszystkimi następnikami y

Poniższa ilustracja powinna trochę rozjaśnić:
warunek grafu sprzężonego

Graf liniowy to graf sprzężony grafu oryginalnego, który jest 1-grafem.

Jeśli graf sprzężony nie zwiera żadnej z poniżej wymienionych struktur to jest on grafem liniowym. Na tej podstawie wiemy, że jego graf oryginalny był 1-grafem, a nie multigrafem.

graf sprzężony struktury

Szczęśliwie nie trzeba tego tworzyć od podstaw. W książce „Wybrane algorytmy i modele grafowe w bioinformatyce” M. Kasprzak (egzemplarz dostępny w bibliotece Politechniki Poznańskiej) rozdział 3 „Sekwencjonowanie” str. 42, znajdziemy następującą zależność:

1-graf G jest skierowanym grafem liniowym, wtedy i tylko wtedy, gdy dla wszystkich jego par wierzchołków x i y spełniony jest warunek:

N+(x) ∩ N+(y) ≠ Ø ⇒ ( N+(x) = N+(y) ∧ N(x) ∩ N(y) = Ø ),

gdzie N(x) oznacza zbiór bezpośrednich poprzedników x.

fragment książki Marta Kasprzak

Aby dowiedzieć się, czy graf oryginalny był 1-grafem wystarczy sprawdzić, czy powyższy warunek jest spełniony dla naszego grafu sprzężonego. To już jest znacznie przyjemniejsze do zakodzenia niż sprawdzanie struktu.

PS: Jakby ktoś miał do sprzedania „Wybrane algorytmy i modele grafowe w bioinformatyce” M. Kasprzak, chętnie odkupię! Mam do tej pozycji ogromny sentyment 🙂

Grafy – zadania

Zadanie, które miałam na studiach, a które można wykonać po lekturze tego posta dla własnej satysfakcji 😉

Zaimplementuj dokładny algorytm [o złożoności wielomianowej], który

 • wczytuje graf z pliku tekstowego
 • sprawdza, czy graf jest grafem sprzężonym,
 • jeżeli graf jest grafem sprzężonym, sprawdź, czy jest jednocześnie grafem liniowym,
 • zwróć wynik sprawdzenia
 • graf sprzężony przekształć w graf oryginalny (H),
  zapisz graf wynikowy do nowego pliku tekstowego

Testowanie programu:
Stwórz kilka przypadków testowych (instancji):
– kilka grafów sprzężonych (część też jako grafy liniowe), kilka, które grafami sprzężonymi być nie mogą
– utwórz instancje małe (5 wierzchołków), średnie (7-10 wirzechołków) i duże (12-15 wierzchołków)

Za mało zadań?
Sprawdź ponad 1000 zadań w Pythonie (lub dowolnym języku programowania)

kurs Python od podstaw